Social Icons | Roof

Szybki kontakt

Gródki Pierwsze biuro@zfix.pl 502-420-789

Search

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia.

Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają żadnego kontaktu z firmą Zfix. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

 1. Administratorem Państwa danych jest Firma Handlowo-Usługowa „Zfix” Jacek Żyśko, Gródki Pierwsze 60, 23-465 Turobin, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: +48 502-420-789, NIP: 918-188-28-00
 2. Dane mogły zostać zebrane bezpośrednio od Państwa, lub poprzez sieć naszych partnerów.
 3. Dane zbierane są przez nas w następujących celach:
  • Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, włączając w to wykonywanie naszych zobowiązań umownych jak np: zapewnienie odpowiedniej jakości usług, usuwanie awarii - przez czas trwania umowy, udzielania odpowiedzi na reklamacje i rozliczeń po jej zakończeniu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
  • Wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych, np: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego, zatrzymywanie i przechowywanie danych telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami prawa – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. C RODO,
 1. Realizacji naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy:
  • dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
  • marketing usług własnych,
  • weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,
  • wsparcie obsługi, w tym możliwość kontaktu z centrum zarządzania siecią (jeśli dotyczy Państwa usługi),
  • wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
  • tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc. A mających związek z przedmiotem działalności
 1. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzania Państwa danych, zakres zgody będzie określał nasze możliwości przetwarzania tych danych.
 2. Wskazujemy także, że zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w tym w szczególności w celu opracowania statystyk ruchu sieciowego, awarii, czy też Państwa preferencji zakupowych.
 3. Dane będą przekazywane następującym typom odbiorców:
  • Naszym współpracownikom, agentom i partnerom – w związku z oferowaniem Państwu usług lub towarów oraz realizacji zawartych umów,
  • Podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem – w celu prawidłowej realizacji usług oraz marketingu usług,
  • Kurierom, poczcie i innym Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek (jeśli dotyczy danego przypadku),
  • Organom państwowym i samorządowym, w tym Prezesowi UKE, organom ścigania – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas, lub w zakresie wynikającym z łączącej nas umowy,
  • Podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności,
  • Podmiotom zajmującym się obsługą płatności, w tym bankom – w zakresie wynikającym z rozliczeń z Państwem,
  • Podmiotom zajmującym się profesjonalnie wsparciem w obsłudze przedsiębiorstw, np. w zakresie dostarczania oprogramowania, urządzeń biurowych, usług księgowych etc.
  • Innym podmiotom – jeśli wynika to z łączącej nas umowy i tylko w zakresie z niej wynikającym.
 1. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak, gdy taka konieczność się pojawi, wówczas poinformujemy o tym fakcie na naszych stronach WWW.
 2. Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres wymagany przepisami prawa, co w większości wypadków oznacza okres pięciu lat od końca roku, w którym pozyskaliśmy dane. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to ma zastosowanie – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody.
 3. W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.
 4. W przypadku, gdy dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 5. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 6. W większości wypadków, zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej z Państwem umowy lub realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze. W takim wypadku, ew. ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymagane prawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz. Przy zawieraniu umowy z Państwem wskażemy, jakie dane nie są obligatoryjne dla zawarcia umowy.
 7. W przyszłości może okazać się, że istnieje potrzeba przetwarzania Państwa danych na cele inne, niż pierwotnie zebrano. W takim wypadku przekażemy Państwu wszelkie niezbędne, dodatkowe informacje związane z taką okolicznością.
 8. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt pod: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.